Persberichten over het Bre-team

Gondelvaart in Bredevoort

Aalten Vooruit 1 Augustus 2007

BRE-TEAM BOUWT WEER

DOOR JAN LAMMERS

BREDEVOORT - In 1986 maakte Jan Elferink zijn zoon en diens vriendengroep enthousiast om een gondel te bouwen voor de jaarlijkse Gondelvaart.  Het Bre-Team was geboren toen bestaande uit Robert Elferink, Marco Geurink, Peter Lensink, Raimond Rots, Richard Wagener en Marco Wagener.  Deze groep bestaat inmiddels ruim twintig jaar.  De samenstelling is veranderd maar het Bre-Team bouwt, ook in 2007, weer een gondel.  

Vele Bre-Team-leden zijn uit Bredevoort vertrokken, maar als je eenmaal behept bent met het Gondelvaartvirus, kom je er moeilijk weer vanaf en ook oud-leden zorgen dat ze op de hoog te blijven van de verrichtingen van hun team. De huidige bouwers van het Bre-Team zijn rond de dertig jaar oud.  De gezelligheid binnen de bouwgroep staat voorop en het thema en de ontwerpen voor de gondels worden dan ook vaak besproken in een sfeervol café. Binnen het team zitten mensen die van wanten weten, uit allerlei ambachten, en dit komt bij het bouwen goed van pas.  Achter Honda garage Ten Bruin komt men regelmatig bij elkaar om te tekenen, lampjes aan te brengen en de boel in elkaar te monteren.

Vijfduizend cliplights

Op de gondel van dit jaar, die Mainzelmännchen, worden niet minder dan vijfduizend cliplights gemonteerd. Het gevaarte krijgt een oppervlakte van dertig vierkante meter en het is nog een hele toer om het straks schadeloos naar de gracht over te brengen. Het bestuur van de Gondelvaart is uiteraard erg tevreden over het team, dat een vaste waarde is geworden binnen het jaarlijkse - ieder jaar weer iets bijzonders- evenement.  "De bouwers op de gracht en daar zijn we brengen door hun grote inzet echt wel trots op."

ZDF – filmpjes Die Mainzelmännchen

In de beginjaren putte het Bre-Team onder andere uit beroemde architectuur (zo werd de Euromast nagebouwd), maar sinds 1990 richt de groep zich op tekenfilm- en stripfiguren.  Onder andere Tom Poes, Asterix en Obelix, de Flintstones, Garfield, Bugs Bunny, Popeye, Snoopy, FC Knudde, Scooby Doo, Loeki de Leeuw, de Pink Panther en Donald Duck kwamen voorbij.  Veel oosterburen bezoeken de Bredevoortse Gondelvaart en in 2006 werden ze op hun wenken bediend door het Bre-team met een gondel van Die Sendung mit der Maus.  Dat beviel goed, en dit jaar is het onderwerp wederom Duits: die Mainzelmänchen.  Deze zes tekenfdmfiguurtjes worden door de Duitse televisiezender ZDF uitgezonden tussen de televisiereclames door.  Inmiddels zijn er al zo'n 40.000 filmpjes gemaakt. leder jaar komen er zo'n 500 bij.  De figuurtjes heten Anton, Berti, Conni, Det, Edi en Fritzchen (de eerste zes letters van het alfabet).

 

 

De Gelderlander 17 Augustus 2004

Koorts neemt toe aan de Bredevoortse grachten,

Her en der in loodsen en schuren wordt momenteel hard gewerkt aan gondels voor het grote lichtsprookje Bredevoort. Gebouwd wordt min of meer vaste bouwploegen, bestaande uit vrienden, familie en buren. Twee ervan hebben het autobedrijf Ten Bruin aan de Misterstraat als bouwlocatie en werken nog op de klassieke manier, met fietslampjes. De Algroup werkt aan een uitbeelding van een tekening van de eerder dit jaar overleden tekenares Fiep Westendorp uit het boek luk van de Pettefiet' van Annie MG Schmidt.

Het Bre-team dateert uit 1986 en drie van de bouwers van toen maken nog deel uit van het team, dat in totaal vijftien mensen telt. De groep vergadert al rond Pasen bij De Domme Aanleg, om een ontwerp te kiezen en de taken te verdelen. Die lange periode is omdat het bouwen vrijwillig gebeurt. Alleen bij voldoende opkomst wordt gebouwd én er vallen nogal eens lange pauzes met vakantie of zoals nu EK-voetbal. Vaak moeten dan op het laatst nog alle zeilen worden bijgezet, maar het lukt telkens weer. Dit jaar kwam erbij dat voor de veiligheid ook een nieuw vlot moest worden gemaakt. Het gevaarte met piepschuimblokken van 4 bij 7.50 meter moet vanwege de smalle wegen via een omweg naar de gracht.

 

Aalten Vooruit 4 Augustus 2004

Bre-team ziet gondelbouwen als hobby, niet als verplichting

BREDEVOORT - De gondelbouwers van het Bre-team zijn meest geinteresseerd in het afbeelden van stripfiguren. Uit jarenlange bouwervaring is gebleken dat de gondel van het Bre-team het best tot zijn recht komt wanneer een internationale stripheld over de gracht flitst. Het geheel van ongeveer tien aaneengeschakelde afbeeldingen, bestaande uit totaal zo'n vijfduizend fietslampjes, begint steeds meer op een echte cartoon te lijken.

Achttien jaar geleden werd het Bre-team opgericht. Van het oorspronkelijke ledenbestand staan er nu nog drie op papier als zijnde bouwer. Samen met twaalf collega-gondelbouwers, variërend in de leeftijd van 24 tot 34 jaar, vertegenwoordigen zij het huidige Bre-team.

Elke woensdagavond en zaterdag wordt er gebouwd bij autobedrijf A. ten Bruin aan de Misterstraat. De bouwactiviteiten beginnen in het weekeinde van de paasdagen. Voorafgaande aan de bouw vindt er een bouwvergadering plaats. Op deze traditionele vergadering is bijna het gehele Bre-team aanwezig. Plaats van samenkomst is het café/restaurant 'De Domme Aanleg' van Gerbert en Heidi Smit, sinds jaar en dag sponsor van het team. Allereerst worden de diverse taken voor het aankomend bouwjaar verdeeld over de leden. Als dit gebeurd is maakt men zich op voor het belangrijkste moment in het voortraject van de gondelvaart; de keuze van het onderwerp. leder Bre-team lid heeft in de aanloop naar de eerste vergadering gezocht naar een onderwerp en dit meegenomen naar de vergadering. De onderwerpen worden op tafel gelegd. Luidkeels wordt er gediscussieerd over wie het beste idee heeft. Sommige onderwerpen worden de hemel in geprezen, andere daarentegen worden hard onderuit gehaald. Uiteindelijk kan er maar één het beste zijn. Dit jaar is het gekozen onderwerp Scooby Doo.

Het Bre-team maakt gebruik van dezelfde bouwlocatie als de Algroup. Maar concurrentie kennen ze niet. "We zijn gezellig samen bezig, en wat de ene groep niet weet, weet de andere wel", aldus de bouwers. Onder de bouwers bevinden zich veel jongeren, waarmee de toekomst van de Gondelvaart gewaarborgd lijkt. "Vaak vragen mensen zich af, waarom we zo vroeg in het seizoen beginnen met bouwen. De reden daartoe is vrij eenvoudig", zeggen de bouwers van het Bre-team: ze zien het gondelbouwen als een hobby. Met andere woorden: het bouwen is geen verplichting. Mocht het zo zijn dat de opkomst laag is, dan wordt er simpelweg niet gebouwd. Tijdens een vakantieperiode en laatst met het EK-voetbal kwam dit veelvuldig voor. "Met het vroege begin en de ingecalculeerde 'bouwpauzes' komen we elk jaar weer (net), op tijd op de gracht", aldus de Ieden.

Naast het bouwen van de gondel kwam er nog een verrassing om de hoek kijken: het drijvende vlot, waarop de uitbeelding wordt geplaatst, voldeed niet meer aan de veiligheidseisen; het was op diverse plekken doorgerot. Zodoende moest er nog een heel nieuw, vlot worden gebouwd, waaraan zaterdag de laatste hand werd gelegd. Het vlot is 7,5 bij 4 meter. Om het geheel drijvend te houden wordt het voorzien van blokken piepschuim. Het gevaarte wordt via een speciale omweg naar de gracht gebracht; het door de straten van Bredevoort vervoeren is niet mogelijk.

Ook dit jaar komt het moment van de waarheid weer met rasse schreden dichterbij. Om binnen de tijdslimiet alles af te krijgen moeten alle zeilen bijgezet worden. Het Bre-team kennende zal het ook dit jaar weer lukken. Op vrijdag 27 augustus wordt het anker gelicht en vaart de 'cartoon express' weer uit.

 

 

Gelders Dagblad 24 Augustus 2001

Derde lustrum voor Bre-team

BREDEVOORT - Het Bre-team beleeft met de komende gondelvaart het derde lustrum. De nog jonge bouwploeg is al vanaf de schoolbanken bij de gondelvaart betrokken. Dit jaar doet het Bre-team mee, met de uitbeelding van F.C. Knudde. Niet alle leden kunnen er elke keer zijn om te bouwen. Ze wonen om studieredenen of wegens het werk elders, maar volgen de zaak op de voet; een mailtje is gauw verstuurd. Dertien namen prijken op de deelnemerslijst. De 'harde kem' bestaat uit zo'n vijf personen, maar als de anderen in Bredevoort zijn helpen ze ook mee. En dan is het weer net zo gezellig als vijffien jaar geleden. De Ieden waren toen zo'n dertien jaar en bouwden ten huize van wijlen Mina Schut op 'de Hozze'. Als het nodig was gaf Mina zelf de nodige instructies, ook zij was nauw bij de gondelvaart betrokken. In de tuin achter haar huis was het altijd gezellig na zo'n bouwavond. Daar stond ook een zwembadje waar de hele club bij warm weer in dook. Ook nu is er echter nog lol genoeg. De groep kent weinig verloop en soms ook weer jonge aanwas.

Al vanaf april is aan het ontwerp gewerkt. Met een overhead-projector werden de beelden vergroot. Doordat iedereen enthousiast was kon met het werk worden begonnen. Op het vlot van zeven bij vier meter wordt deze dagen veel werk verzet. Om er een gondel van te maken komt er een scherm op met zesduizend lampjes. Zeven beelden snel achtereen geven de suggestie van beweging. Jaap en Dirk proberen elkaar een appel van het hoofd te schieten. Of dit goed afloopt wil het team nog even een verrassing laten. De aansturing van de lampjes gebeurt door een rolwals, van stroom voorzien door een aggregaat. Nu maar hopen dat het allemaal goed werkt.

Maar echt tevreden zijn de Bre-teamers pas na afloop, als op alle vier gondelvaartavonden de tribune vol zat en het weer meewerkte aan het Sprookje van Bredevoort.

 

Gelders Dagblad 28 Augustus 1996

Bre-team met Casper en Hobbes op groot formaat.

BREDEVOORT - Een stel mannen van rond de twintig jaar blijkt het stripverhaal nog niet te zijn ontgroeid. De groep Bre-Team, die dit jaar voor de elfde keer een gondel bouwt, zoekt het telkens in stripfiguren. Asterix en Obelix, Tom Poes en de Flintstones werden al met succes op het water gebracht, maar ditmaal viel de keus op de strip van Bill Watterson in het Gelders Dagblad: Casper en Hobbes. Tijdens de eerste bespreking in januari kwamen ze er nog niet uit, maar kort erna vond Paul Wessels in de krant iets aardigs. De gekozen strip gaat over een klein mannetje en geld, meer willen de bouwers nog niet verklappen. Het wordt een van de grootste uitbeeldingen die de groep ooit heeft gemaakt met op een paneel van 6,25 bij. 5meter meer dan 5000 fietslampjes. Ze hopen dat er niet te veel wind zal staan. Woordvoerder Marco Wagener zegt dat het gekozen onderwerp niet het gemakkelijkste is en veel soldeerwerk en nauwkeurigheid vergt. De lezers van het Gelders Dagblad weten immers precies hoe Casper en Hobbes eruit zien en dan gaat het niet aan om maar wat 'terechte te prutsen'. Dit jaar wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een aggregaat.

Hechte club

Het Bre-Team is een hechte club die zich ook bezig houdt met het jeugdwerk in 't Centrum. De groep bouwt voor de derde maal in een schuur van de familie Te Bokkel aan de Bolwerkweg. Voordien was ze gehuisvest bij Te Molder aan de Misterweg, maar wegens ruimtegebrek moest men verhuizen. In de afgelopen elf jaar is er weinig verloop geweest, maar als de groep aanvulling behoeft is dat nooit een probleem. Met de aanwas komen er ook nieuwe ideeën binnen.

Op sleeptouw

In 1995 werd het tienjarigbestaan gevierd met onder meer een jubileumduik in de Grote Gracht. Enkele leden waren toen zo verdiept in de barbecue, dat ze zelfs de start van de gondelvaart vergaten. De gondel was toen al op sleeptouw genomen door een andere groep. De laatkomers konden nog net droogvoets op het vlot springen, maar hielden het later die avond uiteraard niet droog. Er viel dan ook iets te vieren. De vijftien leden blijven op de hoogte van elkaars wel en wee door middel van een eigen ‘nieuwskrant', die qua omvang echter beperkt blijft tot een A4tje. De leden zijn Martijn Apenhorst, Patrick Beijers, Walter van den Boom, Ronnie ten Dolle, Marco Geurink, Roy ter Horst, Peter Lensink, Danny en Martijn Rougoor, Gerbert Smit, lvo Oonk, Jan en Roy Oosterholt en Paul Wessels.

 

Bredevoorts Nieuws 13 Augustus 1996

Hoe bouw ik een gondel?

Vorige week ben ik op bezoek geweest bij gondelbouwgroep "Bre-Team" omdat ik wel eens wilde weten wat die Bredevoortse gondels nu precies zijn en hoe deze gemaakt worden. Ik kom uit het westen en heb totaal geen idee hoe zoiets in elkaar steekt. Ik kan u vertellen dat ik heel wat wijzer ben geworden. De jongens, die overigens Bredevoorts jongste gondelbouwteam vormen, hebben me geduldig uitgelegd wat zo'n gondel allemaal met zich meebrengt.

Het BreTeam bestaat uit ruim 10 man en wordt gesponsord door Gerbert en Heidi Smit van "de Domme Aanleg". Het is Bredevoorts jongste gondelbouwteam, wat (leuk detail) ze altijd zijn geweest. Het idee voor deze gondel kwam al in januari. In april zijn ze begonnen met het uitwerken van hun idee. Het werd omgezet in een tekening, die vervolgens werd vergroot en op een aantal zwarte borden werd getekend. Zo'n zwart bord heeft een afmeting van 5.00 m bij 6.25 m en is ongeveer 5 cm dik. Op de lijnen van de tekening worden allemaal fietslampjes geplaatst-, wat een priegelwerk, en het vraagt zoveel geduid... Maar goed, die fietslampjes worden vervolgens met draad omwikkeld en zo verdeeld in groepjes van 50. In voorgaande jaren werkte het BreTeam met accu's, soms waren er wel 25 accu's nodig, maar dit jaar werken ze voor het eerst met een trafo. Dat gaat natuurlijk veel gemakkelijker. Deze gondel moet een stripfiguur voorstellen, maar wat voor strip verklap ik niet!

Er zijn een aantal zwarte borden die naast elkaar geplaatst zullen worden. Bij een tekenfilm gebruikt men afzonderlijke stukjes film die heel snel achter elkaar afgedraaid worden en zo krijgt men het idee dat het hele zaakje beweegt. Dat is ook het achterliggende idee van deze gondel: er zijn een aantal zwarte borden, die naast elkaar heel snel de verschillende groepen lampjes laten oplichten. Zo lijkt het net een tekenfilm. Dat oplichten van die verschillende groepen lampjes gaat met een soortement van wals. Deze wals draait en door middel van "hobbeltjes" op het draaivlak drukt hij elke keer op een knopje. Elk knopje staat voor een bepaald groepje lampjes. En zo wordt deze bewegende gondel dus verlicht .... Je moet er maar opkomen.

Ik (als a-technicus) was diep onder de indruk van dit (in mijn ogen) priegelwerk en de bijbehorende technische hoogstandjes. Ik moet bekennen dat ik niet gedacht had dat er zoveel bij kwam kijken. Een gondelbouwer moet over nogal wat eigenschappen beschikken om zo'n gondel te kunnen bouwen: geduid, creativiteit, een beetje technisch verstand, improvisatie en, het belangrijkste, inzet, inzet en nog eens inzet. Voor de volle 200%.

Ik neem mijn petje af voor alle gondelbouwers die heel hard werken en er weinig voor terugkrijgen behalve het applaus van het publiek. Bij deze wil ik ook graag het BreTeam bedanken voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt om mij het een en ander uit te leggen.

Dit verhaal krijgt trouwens nog een staartje, want ik ga nog het een en ander voor u schrijven wat betrekking heeft op de gondelvaartdagen. Ik vind het in ieder geval reuze interessant en ik hoop dat ik u met mijn verhaaltjes niet al te zeer verveel.

 

Bredevoorts Nieuws 12 Juli 1994

Kastelein kleedt bouwer

Twee weken geleden is de jongste gondelvaartbouwgroep het Bre-team er in geslaagd een sponsor aan te trekken. Gerbert Smit, uitbater van café de Domme Aanleg, zegde toe de groep te ondersteunen. Hij voegde meteen de daad bij het woord en schonk de gondelbouwers truien met de naam van de uitspanning erop.

Een leuke opsteker voor de 'jongste' groep bouwers, die dit jaar een onderkomen heeft gevonden in een schuur bij de familie Te Bokkel "boaven an de bulte". De groep begon negen jaar geleden met zes personen, als 'broekies', gezien hun leeftijden. De oudste bouwer was amper 13 jaar en de rest dus jonger. De eerste bouwlocatie was bij de familie Schut in de Hozenstraat en dat bleek meteen een goede keuze. Bertus en Mina hadden namelijk al de nodige ervaring opgedaan in het gondelbouwen en konden de jongeren met raad en daad bijstaan, zodat de eerste gondel een succes werd. Vervolgens werd er een jaar bij de familie Elferink gebouwd, waarna er verkast werd naar de boerderij van Te Molder, waar men tot vorig jaar een gastvrij onthaal kende. Ook mocht de groep er dit jaar wel weer bouwen maar was het niet zeker of de plek het hele jaar beschikbaar zou zijn. Vandaar de verhuizing naar de nieuwe lokatie. Van de zes eerste jaars-leden zijn Marco Wagener, Peter Lensink, Marco Geurink en Robert Elferink nog steeds actief en hebben zich in de loop der jaren Ivo Oonk, Roy en Jan Oosterholt, Martijn Apenhorst, Walter v.d. Boom, Patrick Beijers, Ronnie ten Dolle, Roy ter Horst, Danny Rougoor en Paul Wessels als nieuwe krachten aangemeld. Dat de groep de zaken serieus aanpakt mag blijken uit het feit dat er een heus draaiboek voorhanden is met geplande werkzaamheden. Er staat precies vermeld wat er van avond tot avond gedaan moet worden. "Dit is niet alleen handig om te zien of je op schema ligt, maar ook komt het nu niet meer voor dat de bouwers 's avonds hier komen en niet weten waar ze aan beginnen moeten", vertelt Marco Wagener, De onderwerpen werden de laatste jaren gezocht in stripfiguren, Tom Poes, de Flintstones, Asterix en Obelix, Garfield en dit jaar Buggs Bunny. Ook de gezelligheid wordt niet vergeten. "We sparen elke maand f. 7,50 om vervolgens op 5 december met de hele ploeg 'de pot' leeg te maken", aldus Marco Geurink. Een enthousiast stelletje bouwers, die zeker weer een prima gondel over het water van de gracht zullen laten drijven tijdens de gondelvaart.

 

Graafschapbode 25 augustus 1993

Jongeren garanderen gondelvaart toekomst

Als Bredevoort de gondelvaart voor de toekomst wil behouden, moet het gondelbouwen door jongeren meer worden gestimuleerd. Dat is de mening van het Bre-team, de uit. twaalf leden bestaande jongerengroep in de gondelvaart.

Het is al weer acht jaar geleden dat het Bre-team zich als eerste jongerengroep presenteerde. Inmiddels zijn de bouwers jonge mannen tussen 19 en 24 jaar. Zij zouden graag zien dat er weer een groep met echte jongeren bij komt. Volgens de enthousiaste leden moet iedere Bredevoorder het een keer meemaken. Het Bre-team zorgt ervoor dat de stripliefhebbers tijdens de gondelvaart aan hun trekken komen. Stripheld Garfield is samen met zijn hond Odie te zien in een gondel van 6,25 meter breed en liefst 5 meter hoog is. We hopen dat er niet teveel wind is tijdens de gondelvaarten. Dat kon wel eens problemen opleveren,' aldus een van de leden van de groep. Het Bre-team schuwt de problemen niet. De jongeren hebben in de acht jaar dat zij meedoen de nodige ervaring opgedaan. Ze hebben de zaken goed op een rij en werken degelijk en doordacht. Zo voeren ze een echte administratie en is er een spaarpot waarin de deelnemers elke maand vijf gulden storten. Dat geld is bestemd voor de gezelligheid na de zware arbeid. Waar andere groepen vaak zittend op een krat of kist hun pilsje drinken, daar beschikken de jonge bouwers onder het dak van de gastvrije familie Te Molder aan de Misterstraat over luxe bankstellen. Veel leden van de groep studeren nog. Dat betekent dat ze na schooltijd en in de vakanties druk zijn met het bouwen van de gondel. Sinds 20 april zijn ze elke week drie uur bezig geweest. De laatste weken moest zelfs twee volle avonden per week worden gewerkt om Garfield, voorzien van 4000 fietslampjes, tijdig gereed te hebben. Het voordeel is dat we ieder op een of ander gebied kennis in huis hebben. Dat werkt gemakkelijk. Iedereen kent zijn taak,' zegt Marco Wagener. De andere leden zijn Roy Oosterholt, Peter Lensink, Martijn Apenhorst, Walter van den Boom. Patrick Beijers, Ronnie ten Dolle, Robert Elferink, Marco Geurink, Roy ter Horst, Danny Rougoor en Paul Wessels.

 

Bredevoorts Nieuws 16 Juli 1990

Even voorstellen: Bre-team

De naam laat zich raden: het Bredevoortse team. Vijf jaar geleden zijn ze voor het eerst begonnen, omdat men zo graag een jeugdgondel op het water wilde. De heer j. Elferink (Jan) liet zich dit thuis ontvallen en toen was het voor zoon Robert duidelijk wat er van hem verwacht werd. Samen met zes vrienden bouwden ze een promotiegondel voor Amsterdam 192. Een jaar later volgde de Euromast en weer een jaar later de Aalter Poort. De gondel waar de jeugdige bouwers zelf het minst enthousiast over zijn. "We kregen een opdracht in het kader van Bredevoort 800 en dat moest de Aalter Poort worden. Maar het werd veel te statisch, het leefde helemaal niet". Het daarop volgende jaar bedacht men zelf weer een onderwerp en dat werd er één met bewegende beelden, de Dinosaurus.

Bij het bouwen van de eerste gondel kregen de jeugdige werkers hulp van de "Klumpkesvrouwleu" die hen de kneepjes van het gondelbouwen bijbrachten in de tuin van de familie Schut. De volgende gondel werd gebouwd in de tuin van de familie Elferink en toen was het buurman Bolkenstein die hielp met de uitwerking van de bewegende beelden. Maar daarna was er zoveel ervaring opgedaan dat de gondels volledig door de Bre-team vrienden zelf vervaardigd kunnen worden, hetgeen inmiddels gebeurd in een leegstaande schuur van de familie Te Molder aan de Misterstraat.

Overigens is het Bre-team waarschijnlijk de groep die het laatst begint te bouwen aan de gondel. Omdat het merendeel van de medewerkers nog op school zit, wordt er pas in de grote vakantie begonnen. Maar de sfeer is dan ook gezellig, al vindt men unaniem dat het mooiste toch wel de vier gondelvaartavonden zijn. "Want daar doe je het toch voor". En natuurlijk niet te vergeten de jaarlijks terugkerende feestavond in november. Dat wordt echt helemaal te gek.

Dit jaar bouwt men aan Tom Poes, een gondel van 5 bij 5 meter waaraan ongeveer 1500 lampjes verwerkt zullen worden. Geen bewegende beelden dit jaar, (nouja, misschien een oog dat knipoog) want door de examens die dit jaar hebben plaats gehad was de tijd nog beperkter dan andere jaren. En hoewel langzamerhand de bouwers allemaal een andere kant opgaan, hetzij met studie of werk, hopen ze toch nog lang door te gaan met het bouwen waarbij ze gesponsord worden door de Rabobank. (Maar nieuwe sponsors zijn van harte welkom). Wij wensen jullie veel succes Robert, Roy, Peter, Marco, Patrick, Walter en nog eens Roy!

 

Bredevoorts Nieuws 22-8-1988

DE GONDELBOUWERS.

Deze week was Peter Beckers op bezoek bij het BRE-TEAM.

Bij te Molder aan de Misterstraat 85 is het Bre-team aan het werk: een groep jeugdige bouwers van 15- en 16 jarigen. Met z'n vijven zijn ze bezig de 'Aaltenerpoort' gestalte te geven. Deze poort moet zo'n 800 jaar geleden aan de Koppelstraat hebben gestaan. Na de 'Euromast' en 'Olympische Spelen 1992 Amsterdam' brengen zij thans voor de derde keer een gondel op de gracht. De ideeën worden met de hele groep uitgewerkt. Vier maanden voor de gondelvaart beginnen ze aan hun karwei en ze vinden dat het best te combineren valt met school en huiswerk. Ze zijn begonnen bij Bertus en Mina Schut in de garage. Deze mensen hebben hen ook de beginselen van het gondelbouwen bijgebracht. Het tweede jaar moest de groep uitwijken naar een andere plek, daar de familie Schut aan het verbouwen was. Bij één van de bouwers thuis, onder het afdak, werd aan de tweede gondel gebouwd; maar dit was verre van ideaal daar de moeder de auto een keer tegen hun schepping parkeerde en dat bracht nogal extra werk mee. Hun huidige stek is veiliger, maar vooral erg ruim en ze kunnen de boel laten staan. Ze werken drie avonden per week en er komt nog wel eens een vingertje in aanraking met een hete soldeerbout; dan doet het woordje 'shit' wonderen. De 'Aaltenerpoort' hebben ze van een prent vergroot op hokjespapier en zo overgebracht op boardplaat. De hele poort heeft een afmeting van 5 bij 3,75 meter en aan lampjes denkt men er zo'n 3000 te verwerken. Het vlot wordt met behulp van enkele groepen gebouwd en ook bij het vervoer en het plaatsen van de gondel kan men op hulp rekenen. Als men tijdens de bouw advies nodig heeft of met problemen zit, helpen de andere gondelbouwers, maar dat is dit jaar nog niet nodig geweest, zo werd mij verzekerd.

Het gereedschap dat gebruikt wordt, komt uit vaders kist en mocht vader het niet hebben, dan mag er gekocht worden.

Jongens, waar jullie mee bezig zijn ziet er keurig uit en tijdens de gondelvaart zal er zeker waardering geoogst worden.

 

Return to the Bre-team Page