Dictionary- woordenboek- Worterbuch

 

Dit woordenboek kan u helpen om de genealogie pagina's van deze website te lezen

This dictionary will help you to read the genealogy pages of this website

Dieses worterbuch werdet Ihnem helften die genealogische seiten diesen website zu lesen

English

Dutch German
Belgium                       Belgie                           Belgien
born geboren geboren
christen gedoopt Taufen
children kinderen Kinder
daughter dochter Tochter
date datum Datum
died/ death overleden verstorben
father vader Vatter
Germany Duitsland Deutschland
genealogy genealogie Genealogie
Husband echtgenoot Ehemann
married getrouwd verheiratet
marriage huwelijk Ehe
mother moeder mutter
name naam Name
place plaats Ort
profession beroep Beruf
son zoon Sohn
see                                       zie                                        siehe                                  
The Netherlands Nederland Die Niederlande
widow weduwe Witwe
wife echtgenote Ehefrau

 

Lelivelt         Ponds         Rampen         Rensing         Wagener         Wolterinck

 

Return to the Wagener Page